Książki II - (współ)autorstwo, (współ)redakcja

Dzieje Ameryki Łacińskiej: od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych. (T. Łepkowski, red. nauk.; rozdziały - T. Knothe, M. Kula, T. Łepkowski, R. Mroziewicz, R. Stemplowski, J. Szemiński). T. 2, 1870/1980-1929, R. Stemplowski i R. Mroziewicz (red.), Warszawa 1978, s. 470;  

Zob. T. 3

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, które usprawniają jej działanie.

© Ryszard Stemplowski

Eugeniusz Stemplowski