W celu umożliwienia pełnego odbioru tej strony wysyłane są zapisujące się na komputerze odbiorcy pliki cookies.

Ryszard Stemplowski

2016-05-23

Kultura polityczna jako przedmiot badań

Pod auspicjami Rektora krakowskiej Akademii Ignatianum, prof. Józefa Bremera SJ, odbędzie się dnia 1 czerwca konferencja „Kultura polityczna jako przedmiot badań”. Jej celem jest dokładniejsze skonceptualizowanie „kultury politycznej”, ewentualne wypracowanie jej definicji i określenie metod badawczych do zastosowania w badaniach kultury politycznej w Polsce i do porównań międzynarodowych. Po otwarciu konferencji przez Rektora, referaty wygłoszą:

Ryszard Stemplowski [AI], O kulturze politycznej jako postulowanym przedmiocie badań

Zbigniew Blok (UAM), Kultura polityczna – propozycja pomiaru pojęcia

Roman Backer [UMK], Typologie kultur politycznych

Joanna Kurczewska [IFiS PAN], Kultura polityczna – stare i nowe inspiracje teoretyczne

Monika Banaś [UJ], Symbol i typ symboliczny w  polityce. Kultura, dyskurs, działanie

Anna Krzynówek-Arndt [AI], Konstytucyjna kultura polityczna w pluralistycznych społeczeństwach demokratycznych: perspektywa liberalnopolityczna i propozycja typologii.

Ewa Nalewajko [ISP PAN], Kultura polityczna elit demokratycznych

Krzysztof Łabędź [AI], Pojęcie kultury politycznej w polskiej literaturze naukowej

Michał Śliwa [UP], Przegląd stanu badań nad kulturą polityczną w Polsce w XX wieku

Dariusz Dańkowski SJ [AI], Emocje polityczne a sprawiedliwość społeczna

Anna Manowska [AI], Postawy wobec polityki młodzieży z Polski i Francji. Raport z badań

Andrzej de Lazari [UŁ], Czy brak kultury też jest kulturą?

Włodzimierze Marciniak [AI], Problematyka kultury politycznej w rosyjskiej socjologii (po 1991 r.) 

Notes